Main Page Sitemap

Efterløn skattefri præmie hk

I tabellen kan du se, hvilke regler der gælder for dig: Født latest casino no deposit bonus codes 2018 australia i perioden, fra du har fået dit efterlønsbevis, til du kan begynde at optjene præmier, skal du mindst vente.
Juli 1959 eller senere 0 iphone casino emoji år 0 løntimer 0 løntimer.
Du vil tivoli casino app blive modregnet for alle dine pensioner, uanset om du opfylder 2-årsreglen eller ej, når du går på efterløn.
Og så mange timer skal du, som fuldtidsforsikret, mindst arbejde, inden du kan optjene præmier.
Du kan selv lave beregningen med hjælp fra se her: Beregn din efterløn, hvad er dine planer?Det svarer til fuld tid i tre måneder. .Her kan du finde meget mere information.Satser for efterløn 2018,.6 præmieportioner.496.Du finder blanketten Udbetaling af skattefri præmie på Mit.Som selvstændig erhvevsdrivende, have drevet virksomhed i mere end 30 timer om ugen.Indenfor 3 år har indberettet værdi af din pensionsformue.For når du først har forladt ordningen, kan du ikke få den igen.
Som udgangspunkt nedsætte din efterløn.
Husk du skal have bopæl og arbejdet skal udføres i Danmark, Færøerne eller Grønland, i et andet EØS-land eller i Schweiz.
Januar 1956 eller senere, vil alle pensionsordninger.Efterløn er en mulighed for at forlade arbejdsmarkedet, før du når pensionsalderen.Fra det tidspunkt dit efterlønsbevis gælder, skal du mindst have arbejdet.120 timer (som fuldtidsforsikret).Opfylder indkomstkravet på mindst 228.348.Du skal være medlem af en dansk a-kasse, når du går på efterløn, og du skal bevare dit medlemskab af a-kassen under hele efterlønsperioden.Selv om du skifter status fra deltids- til fuldtidsforsikret efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kun opfylde beskæftigelseskravet.496 timer.
Efterlønsbidrag, når du indbetaler til efterlønsordningen, indbetaler du et bidrag svarende til 502.


Sitemap