Main Page Sitemap

Danske slotte og herregaarde


Fussing: "Godsregnskaber fra Gessingholm 16191661" ( Historie/Jyske Samlinger,.
Herregårdenes Indian Summer fra Grundloven 1849 til Lensafløsningsloven 1919, Skippershoved 2006.
7 I takt med møllevæsenets udvikling i middelalderen blev ejerskabet til en vandmølle eller en stubmølle en vigtig del af godsopbygningen.
En studie i sammenhængen mellem problemstilling, metode og registrering ( Historisk Tidsskrift,.
Tag med BO bedre rundt i både Danmark og resten af verden og se de flotteste og mest ekstravagante slotte og herregårde, der er på markedet.Et sådant samlet ejerskab af hovedgård med eller uden ladegård og fæstegårde betegnes som et gods.Fra det latest casino no deposit bonus codes 2018 australia smukke Ydernæs ved Århus og reklamemand Morten Angelos eventyrlige ridderborg i Syditalien til godser i udbud som eksempelvis Nakkebølle Gods, du stadig kan nå at erhverve dig.Godsejerstyret inden for skatte- og udskrivningsvæsenet i det.Andet Afsnit" ( Historisk Tidsskrift,.Mikkels Gade 7,.Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden.Fra 1866 og indtil systemskiftet var de fleste ministre godsejere.
Man har opgjort, at Hvideslægten på Sorø-egnen ejede mere end halvdelen af jorden, mens selvejergårdenes andel udgjorde mindre end en fjerdedel.
Gennem hirdens udvidelse og omdannelse blev kongens magt formelt mangedoblet: fra i begyndelsen at have været kongens livgarden, der fulgte ham på rejserne fra kongsgård til kongsgård, begynder hirdmænd at optræde som kongens ombudsmænd, hans stedlige roulette chariot stedfortrædere i de enkelte herreder.
Da bønderne ofte kunne have vanskeligheder ved at udrede skatterne, kunne det blive en tung byrde for hovedgårdene.
27 I 2008 lancerede fonden Realdania det femårige projekt Fremtidens Herregård, som undersøger, hvordan funktionstømte bygninger på de danske herregårde kan få nyt liv.32,25." ( Historisk Tidsskrift,.Mange mindre hovedgårde blev i 1400-tallet underlagt større hovedgårde og efterfølgende omdannet til almindelige fæstegårde.76ff Porsmose (1987.259 Det danske landbrugs historie I, 1988,.79-87 Porsmose (1987.

Smidt: "To jyske Herregaarde" ( Historie/Jyske Samlinger,.
92; Odense Universitetsforlag 1984 isbn Erland Porsmose : "De fynske landsbyers historie i dyrkningsfællesskabets tid" ( Odense University Studies in History and Social Sciences, Vol.


Sitemap