Main Page Sitemap

Coop danmark jackpot


coop danmark jackpot

Deltidsansattes arbejdstid planlægges forholdsmæssigt.
Må din chef trække dig i løn for en halv times pause, hvis du samtidig skal stå til rådighed?
Den normale effektive arbejdstid er 37 timer.
Ønsker din arbejdsgiver, at du skal arbejde flere weekender, skal I skriftligt aftale det herunder også, hvilken betaling du skal have for det.Muligheden er en forsøgsordning, og det er en lokalaftale, der skal indgås med tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen.Væsentlige ændringer skal ske med dit opsigelsesvarsel.Hvad er reglerne for overarbejde og merarbejde?Der er ingen overenskomst, og der står ikke noget om overarbejde i min kontrakt.2, høiris forlod posten i 2002, og Kjær forlod direktørembedet i efteråret 2003 efter samarbejdsproblemer.Hvordan er min arbejdstid?Det er forskelligt fra overenskomst til overenskomst, men ifølge de familienbonus 2019 store butiksoverenskomster* har du krav på mindst en halv times pause, når arbejdstiden overstiger fem timer.Deltidsansatte Hvis butikken holder åbent på helligdagen, får du reduceret din arbejdstid med de timer, du skal arbejde på helligdagen.Find svar på dine spørgsmål om arbejdstid, friweekender, arbejdsplaner og aftenarbejde her, hvis du er fuldtidsmedarbejder i butik.Arbejder du på et kontor eller lager, der har en af de store funktionæroverenskomster har du ret til en pause på mindst en halv time.
Din arbejdsgiver kan derfor i denne arbejdsplansperiode kun planlægge med 562 timer mod normalt 592 timer.
Søgnehelligdag, grundlovsdag eller juleaftensdag i den pågældende uge eller 16 ugers planperiode.
Dette gælder for langt de fleste overenskomster.Shop-in-shops findes oftests i stormagasiner ; i Danmark har IC Group sådanne afdelinger i eksempeltvis Magasin og Illum.Hvis du først har fri klokken.15, skal du have løn til.15.Hvis du fx sidder i baglokalet og spiser din frokost, men du må løbe ud i butikken, når der kommer kunder, skal du have løn under din frokost, fordi du står til rådighed.11 procent) samt ATP (ca.


Sitemap